fbpx
 • IMG
 • IMG
 • IMG
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Grade 4

Για όλες τις βαθμίδες (GRADES) ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Grade 1.

Για μαθητές από 7 ετών και άνω, εξετάζουμε την μέχρι τώρα εμπειρία τους και τις σωματικές δυνατότητες.

Οι σπουδαστές μπορούν να καταχυρώσουν αυτές τις γνώσεις τους με τις
GRADED EXAMINATIONS αποκτώντας πτυχίο χορού στο αντίστοιχο τμήμα.

Η Σχολή μας αποτελεί εξεταστικό κέντρο και οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Βρετανικό Συμβούλιο (British council) νόμιμου αντιπροσώπου της Royal Academy of Dance στην Ελλαδα και τα παιδιά συμμετέχουν σε αυτές μετά από την έκγριση και την υπογραφή της REGISTER καθηγήτριάς τους.