Δημιουργία Νέων δράσεων για τα παιδιά μας, προκειμένου να περνούν παραγωγικά και δημιουργικά τον χρόνο τους σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Διαδραστικά μαθήματα για ηλικίες 4-6 χρόνων, με την μορφή θεατρικού παιχνιδιού. Διαδραστικά μαθήματα για ηλικίες...