Εκδηλώσεις & Events της Σχολής μας

Ρίξτε μια ματιά σε βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Σχολή μας με τους μαθητές της.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ”ΑΓΑΠΗ” ΥΣΤΕΡΑ ΦΩΣ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ”ΑΓΑΠΗ” Σιωπή

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ”ΑΓΑΠΗ” Ορατό – Αόρατο

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ”ΑΓΑΠΗ” Αφοσίωση

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ”ΑΓΑΠΗ” Αρχή

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας.