Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής

Η Σχολή μπαλέτου μας λειτουργεί σε δεκάμηνη βάση, απο Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο λόγω του αυστηρού αναλυτικού προγράμματος της ακαδημίας.

Στα πλαίσια του παιδαγωγικού και δημιουργικού χαρακτήρα του προγράμματος μας, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται παραστάσεις σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα θέατρα. Εκεί παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της προετοιμασίας των παιδιών μας κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Παραστάσεις : 

 • Δίνουν εκπαιδευτική ιδιότητα
 • Θέτουν προσωπικούς στόχους
 • Δημιουργούν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και αυτοπεποίθησης
 • Δημιουργούν κατανόηση, φαντασία και ταλέντο
 • Χτίζουν δυναμικές προσωπικότητες και δίνουν την δυνατότητα διαχείρισης των συναισθηματικών και πνευματικών δυσκολιών

Τα τμήματα οργανώνονται σύμφωνα με την ηλικία (μερικές φορές και από την επίδοση των μαθητριών) κατά την απόλυτη κρίση της Διευθύντριας Σπουδών και  Registered Teacher Βάσια Μάνου εκπρόσωπου του αγγλικού συστήματος της RAD το οποίο ακολουθείται από την Σχολή μας.

Η ενδυμασία της τάξης ορίζεται από την διεύθυνση της Σχολής.

 • Τα μαλλιά πρέπει να είναι μαζεμένα κότσο (ή για τα κοντά να φορούν κορδέλα) και απαγορεύεται να φορούν κοσμήματα για την αποφυγή τραυματισμών.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία των γονέων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας εκτός των δύο «ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» της χρονιάς.

Οι μαθήτριες/τες και οι γονείς πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις της Σχολής.

Όποιο πρόβλημα ή παράπονο προκύψει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρακαλείσθε να το αναφέρετε στη διεύθυνση για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Αυτά μπορούν να αντικατασταθούν σε ώρες και τμήματα ακόμα και διαφορετικού χαρακτήρα μαθημάτων

Κανονισμός Οικονομικών Όρων Φοίτησης

 1. Τα «Δίδακτρα Σχολικού Έτους» αποτελούν ένα ενιαίο ποσό.
  • Η παρεχόμενη από τον κανονισμό διευκόλυνση για τμηματική καταβολή τους δεν μεταβάλλει την υποχρέωση τούτη της κάθε μαθήτριας και φυσικά, των Γονέων –Κηδεμόνων της απέναντι στην Σχολή.
  • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα
 1. Η Σχολή δεν θα δεχθεί για εγγραφή καμιά μαθήτρια με «χρεωστικό υπόλοιπο» λογαριασμού διδάκτρων από το περασμένο σχολικό έτος. Η εγγραφή τους θα είναι δυνατή μόνο αν προηγουμένως έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους του παρελθόντος σχολικού έτους.

 

3. Η καταβολή του ποσού των Διδάκτρων έτους ,για διευκόλυνση των μαθητριών μπορεί να γίνεται:

Α) Με την εφ’ άπαξ καταβολή ολοκλήρου του ποσού, στην αρχή του σχολικού έτους ή για τις πρωτοεγγραφόμενες στη σχολή κατά το μήνα εγγραφής τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται έκπτωση.

Β) Σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός. Σημειώστε ότι η εκκαθάριση των τελευταίων  μηνών Μαΐου-Ιουνίου γίνεται με την καταβολή των 2 αυτών μηνών στο πρώτο πενθήμερο του Μαΐου.

4. Διακοπή φοιτήσεως και απαλλαγή της υπολόγου, απ’ την αναληφθείσα οικονομική υποχρέωση, είναι δυνατή:

Α) Λόγω παρατεταμένης (πλέον του διμήνου) ασθενείας, που όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην Γραμματεία της Σχολής και ο λόγος –ανάγκη διακοπής των μαθημάτων να βεβαιώνονται εγγράφως από Γιατρό όπως και

Β) λόγω μεταθέσεως των Γονέων ή μετακίνηση της οικογένειας εκτός περιοχής Αθηνών.

 1. Για τις μαθήτριες που προσέρχονται για πρώτη φορά στην Σχολή και που για ειδικούς λόγους η εγγραφή τους δεν θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου τότε η οικονομική υποχρέωση τους υπολογίζεται από τον μήνα μέσα στον οποίο γίνεται η εγγραφή.
 2. Στα τμήματα μπαλέτου:
  Όταν προσέρχονται για φοίτηση δύο μέλη (2) της αυτής οικογένειας (αδέλφια) τότε η Σχολή παρέχει έκπτωση 10 % στα δίδακτρα κάθε παιδιού.