Η Βασιλική Ακαδημία Χορού (R.A.D.) ιδρύθηκε το 1920.
Είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που σκοπό έχει τη διάδοση του κλασικού μπαλέτου.  Με τη μέθοδο της Ακαδημίας εκπαιδεύονται Δάσκαλοι και μαθητές σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Βασιλική Ακαδημία Χορού εκπροσωπείται στη Ελλάδα από το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη διοργάνωσης εξετάσεων.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (REGISTERED) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ R.A.D.?

Όλοι οι δάσκαλοι της R.A.D. που έχουν δικαίωμα να εισάγουν – υπογράφουν τους μαθητές τους για εξετάσεις είναι πιστοποιημένοι καθηγητές. Αυτοί οι καθηγητές συμμετέχουν στα “Διά Βίου” Μάθησης εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ακαδημίας και υποχρεούνται να εισάγουν στην διδασκαλία τους όλες τις γνώσεις που αποκτούν στα Νέα Εκπαιδευτικά Πρότυπα (σωματικά, ψυχολογικά, μουσικά, τεχνικά, ανατομικά κ.α.).

Από τον Ιούλιο του 2013, υποχρεούνται να αποδεικνύουν την “Διά Βίου” επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι δάσκαλοι της R.A.D ακολουθούν ένα πολύ λεπτομερές πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από τους ειδικούς της Ακαδημίας για όλα τα παιδιά. Το κάθε επίπεδο έχει διαμορφωθεί για συγκεκριμένη ηλικία και αυτό είναι κάτι που πρέπει αυστηρά να ακολουθείται. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόγραμμα τόσο προσεχτικά διαμορφωμένο για οποιοδήποτε παιδί παρακολουθεί 1 η 2 φορές την εβδομάδα τμήματα χορού.

Το πρόγραμμα και η ύλη της Ακαδημίας είναι ετήσια και αυστηρά προγραμματισμένη, όπως ακριβώς γίνεται και με το σχολείο.